Ontwerp: Francois GervaisMogelijkheden voor afspraken

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar op 06 - 30089286. Mocht u geen gehoor krijgen, spreek dan een boodschap in, zodat ik u kan terug bellen. Mocht u mij niet kunnen bereiken en het is zeer dringend, neem dan contact op met uw huisarts.

Verwijsbrief

Om gebruik te kunnen maken van psychotherapie is voor iedere cliŽnt een verwijsbrief nodig van de huisarts voor psychotherapie. De huisarts zal beoordelen of uw problemen in aanmerking komen voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ of in de Specialistische GGZ. U wordt verzocht deze verwijsbrief bij de eerste afspraak mee te brengen. Zonder deze verwijsbrief kan geen therapie worden gestart.

In de verwijsbrief moet het volgende staan:
- Uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats) en geboortedatum
- Uw Zorgverzekering en klantnummer
- Uw BSN-nummer
- Verwijzing naar de GB GGZ of S GGZ
- Vermoeden van een DSM 5 diagnose
- AGB-code en handtekening van de huisarts
- Uitsluitend in verwijzing S GGZ vermelding van zorgvraagzwaarte (mate van complexiteit/risico)

Verzekering en legitimatie

Bij het eerste contact dient U een geldig verzekeringsbewijs voor de ziektekosten en een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Kosten

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het wettelijk eigen risico voor 2020 bedraagt minimaal 385 euro.

Dossier

Voor iedere cliŽnt dient een dossier te worden aangelegd waarin de inhoud en de voortgang van de therapie wordt bijgehouden. De wettelijke bewaartermijn van dit dossier is per 2020 20 jaar, tenzij de cliŽnt de therapeut na beŽindiging van de therapie schriftelijk verzoekt het dossier te vernietigen. U heeft recht om uw dossier in te zien.

Afwezigheid

Bij afwezigheid van de therapeut wegens ziekte of vakantie zal de praktijk voor dringende zaken worden waargenomen door collega's. De namen van deze collega's worden tijdig bekend gemaakt.

Vragenlijsten

De therapeut zal aan het begin van de behandeling, tussentijds en aan het einde van de behandeling elektronisch vragenlijsten aan de cliŽnt voorleggen om zo het effect van de behandeling te meten. Tevens krijgt u na elke zitting 2 korte vragenlijsten om de voortgang te meten. CliŽnten wordt verzocht deze vragenlijsten zo spoedig mogelijk in te vullen.

Intervisie

Uw therapeut neemt actief deel aan intervisie met vakgenoten. Zij nemen hun lopende behandelingen met elkaar door en voorzien elkaar van feedback. Intervisie is mede bedoeld om de kwaliteit van de behandelingen te bewaken.

Afmelding

Indien u om welke reden dan ook de therapie moet afzeggen, dan dient dit tenminste 24 uur voor de geplande afspraak te geschieden. Indien u de afspraak te laat afzegt, wordt deze zitting in rekening gebracht. Het no show tarief voor 2020 is Ä 110,00. Deze rekening moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw ziektekostenverzekering.

Klachten

Indien er problemen ontstaan tussen u en de therapeut waar u samen niet uitkomt, betreffende de therapie of de bejegening, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot een LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) - klachtenfunctionaris van Klacht&Company, Postbus 3106, 2601 DC DELFT. Als u hier klikt gaat u direct naar de website van Klacht&Company.

U kunt uw klacht via een klachtenformulier per mail sturen aan de klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze klachtenfunctionaris is bereikbaar via LVVP@klachtencompany.nl.

Geschillen

De therapeut is als lid van de LVVP aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg, Bordewijklaan 46, 2591 XR DEN HAAG. Voor de geschillenregeling verwijs ik u naar de website van de geschillencommissie.