Ontwerp: Francois GervaisWat mag u verwachten?

Vanaf 1997 bied ik als vrijgevestigd psychotherapeut hulp aan adolescenten, volwassenen en ouderen.
Ik werk vanuit de volgende uitgangspunten:
  • uw hulpvraag staat centraal
  • effectieve hulp volgens werkzame bestanddelen
  • werken volgens landelijke zorgprogramma“s
  • kortdurende hulp waar dat kan
  • intensiever als dat nodig is

Voor wie?

Soms hebben mensen problemen of hebben ze iets naars meegemaakt waar ze zelf niet goed raad mee weten. Hulp van buitenaf kan hen dan weer de goede weg wijzen.
U kunt bij mij terecht met vragen en problemen die te maken hebben met bijvoorbeeld angsten, burnout, depressiviteit, gecompliceerde rouw, klachten na een trauma of problemen op het gebied van de persoonlijkheid.

Hoe werk ik?

De intakefase bestaat meestal uit twee gesprekken, waarin ik u veel vragen stel om goed te kunnen inschatten wat uw kernprobleem is en wat u nodig heeft. Soms is er verdere diagnostiek nodig.
Na de intakefase maak ik een behandelplan waarin we vastleggen wat het doel van de behandeling is, hoe vaak er gesprekken zijn en hoe we werken. Als u zich kunt vinden in het behandelplan start aansluitend de behandeling.

In de therapie werk ik met verschillende technieken en methodieken, zoals cognitieve gedragstherapie voor diverse klachten, EMDR voor traumaverwerking, interpersoonlijke therapie bij depressies, inzichtgevende therapie en schematherapie bij persoonlijkheidsproblemen.

Om het effect van de behandeling te meten, maak ik gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). De ROM houdt in dat ik aan het begin, tussentijds en aan het einde van de behandeling bij u een klachtgerichte vragenlijst afneem. Tevens maak ik gebruik van 2 korte vragenlijsten na elke zitting. Deze informatie gebruik ik om mijn werkwijze zo optimaal mogelijk af te stemmen op wat u nodig heeft. Aan het einde van de behandeling neem ik een vragenlijst af om uw tevredenheid over de behandeling in kaart te brengen.

Kwaliteitswaarborg

Ik werk volgens de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep LVVP. De kwaliteitseisen kunt u via deze link nalezen.
In maart 2018 heb ik met goed gevolg deelgenomen aan het visitatietraject van mijn beroepsgroep LVVP.
In juni 2016 ben ik opgenomen in het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP. Deze registratie is geldig tot juni 2021.
Sinds 6 oktober 2016 ben ik in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Alle goedgekeurde kwaliteitsstatuten worden per 1 januar 2017 door het Zorginstituut Nederland (ZINL) openbaar gemaakt.

Privacy

Het privacybeleid van de praktijk, volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018, kunt u via deze link nalezen.